Hva er Home-Start Familiekontakten?

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Hva tilbyr vi?

Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

Organisering av Home-Start i Norge

Home-Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen. Vi er en del av det verdensomspennende nettverket Home Start Worldwide (HSW). Per i dag består HSF i Norge av 35 avdelinger med tilsammen 47 koordinatorer. Avdelingene får enten driftsmidler fra kommunen de er tilknyttet, eller en organisasjon, som således har arbeidsgiveransvaret for koordinatorene. HSFN har det overordnede ansvaret for konseptet Home-Start i Norge, og har ansvaret for å ivareta og videreutvikle nettverket av koordinatorene fra alle de ulike HSF-avdelingene. Fra og med januar 2012 har det nasjonale kontoret hatt alle driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

KIlde: Home-Start Familiekontakten Norge