Innkomne listeforslag blir lagt ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn,
jmf Valgloven § 6-6 (1) og er tilgjengelig på kommunens nettside og på servicekontoret.

Valgstyret skal behandle og godkjenne listeforslagene den 24. mai.
Valglistene legges deretter ut til offentlig ettersyn. 

Informasjon om listeforslag

Stille til valg - Valgdirektoratet 

Innkomne listeforslag i Rakkestad kommune

Mottatte listeforslag 2023 - Rakkestad kommune