Når kvisten er borte starter arbeidet med å se på en plan som ble laget for parken og Liensdammen i 2005. Denne planen inneholder en del spennende ideer for området - noen er allerede gjennomført. Et av tiltakene som vurderes er etablering av flere stier og sitteplasser.

Planting
Det skal plantes nytt – fortrinnsvis løvtrær, men også noen områder med bartrær (gran), som kan bidra til at en kan gjemme seg bort og sitte lunt på dager med vind og uvær.     Den nye parken vil framstå som mer variert enn den har gjort til nå. 

Inngrepet er nødvendig
En har forståelse for at man kan synes inngrepet som er gjennomført nå er dramatisk, men før eller siden måtte det utføres. Håpet er at parken «gjenoppstår» på en måte som mange setter pris på – mer lys og mer åpen, og at dette blir et viktig turområde for de som bor i sentrumsområdene.