Rådmann Alf Thode Skog og ordfører Karoline Fjeldstad orienterte om situasjonen rundt koronasmitten og at det var opprettet kriseledelse. 

Peder Harlem og Gunnar Line ble valgt til midlertidige ordførere dersom ordfører og varaordfører har fravær grunnet Covid-19 (korona).

Av saker ble følgende behandlet:

  • Alkoholpolitiske retningslinjer
  • Prioritert anleggsplan
  • Prioritering av budsjetterte midler til vei og eiendom
  • Overtakelse av vann- og avløpsanlegg, vei og gatelys

For å se møtet, klikk denne lenken.

For å lese sakspapirer og protokoller, klikk denne lenken.