Fv. 1 24 Lund x rv. 22 - Johs H. Liens vei - rundkjøring i Rakkestad sentrum/ Jernbanen .
Fylkesvegen får vikeplikt for rv. 22 v/ Lund.
Fv. 642 Holøs x fv. 1 24 - Krossby - Brekke - Vortvet x fv. 1 24 . Fylkesvegen får vikeplikt for fv.
1 24 v/ Holøs og Vortvet.
Fv. 650 Vatvet x fv. 22 - Gautestad x rv. 1 1 1 . Fylkesvegen får vikeplikt for fv. 22 v/ Vatvet og
rv. 1 1 1 v/ Gautestad.
Fv. 656 Kjempeåsen x fv. 1 24 - Degernes x fv. 22. Fylkesvegen får vikeplikt for fv. 22
v/ Degernes og fv. 1 24 v/ Kjempeåsen.
Skilt:
Forkjørsreguleringen vises ved at nødvendig antall skil t nr. 206 «Forkjørsveg» settes opp på
hver vegstrekning. Det gjentas etter hvert vegkryss. Ved kort avstand mellom kryss er det
ikke nødvendig å gjenta skiltet etter alle kryssene. Underskilt 822 «Forløp av forkjørsveg»
benyttes der det kan oppstå tvil om forkjørsvegens videre forløp. Alle kryssende eller
tilsluttende sideveger - og gater skiltes med skilt nr. 202 «Vikeplikt». Forkjørsreguleringen
avsluttes med skilt nr. 208 «slutt på forkjørsveg» der dette er nødvendig.