Fra Rakkestad kommune møtte ordfører Ellen Solbrække (leder), rådmann Alf Thode Skog, SLT-koordinator Ranveig Hansen, seksjonsleder NAV Christian Hjulstad og seksjonsleder Familiesenteret Vicky Daae. Fra politiet møtte tjenesteenhetsleder John Rune Lunder, avsnittsleder forebyggende virksomhet Helge Stangeland, nærpolitisjef Kjetil Lunde,  nærpolitiet Svein Midtskog og politikontakt Pål Brandstorp.

Politirådet blir også kommunens styringsgruppe for SLT-arbeidet (samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet).

Dagsordenen var som følger:

  • Konstituering av Politirådet i Rakkestad
  • Gjennomgang av samarbeidsavtalen mellom Rakkestad kommune og Øst politidistrikt
  • Veien videre – hvilke innsatsområder bør prioriteres?
  • Møteplan for 2019

Rakkestad kommune opprettet SLT-ordningen i 2018. Du kan lese mer om dette her.

Rakkestad kommune og politidistrikt Øst underskrev en samarbeidsavtale 25.10. 2018. Du kan lese avtalen her.