Det utvidede togtilbudet innebærer at vi får opptil 14 avganger alle hverdager til og fra Rakkestad stasjon. Det blir også 20 minutter kortere reisetid, ned til 1 time og 9 minutter.

Togavganger fra Rakkestad - Mysen:
6.16, 7.16, 9.46, 10.46, 11.46, 12.46, 13.46, 16.48, 17.46, 18.46, 19.46, 20.46, 21.46, 22.46
Togene ankommer Oslo S ca. 70 min. etter avgang fra Rakkestad.

Togavganger fra Mysen - Rakkestad:
06.54, 09.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 16.24, 17.01, 17.58, 18.58, 19.58, 20.58, 21.58
Togene starter fra Oslo S ca. 60 min. før avgang Mysen.
 

Bestill togbillett på vy.no

 

Ordfører Karoline Fjeldstad er veldig fornøyd

Dette er fantastiske nyheter for alle som bor i Rakkestad og i områdene rundt. Et økt kollektivtilbud til og fra Rakkestad har vært et sterkt ønske fra alle som bor i Rakkestad i flere tiår. Flere togavganger er helt klart det jeg får mest henvendelser på fra våre innbyggere. Kontakten med Vy har vært strålende og her har de virkelig lagt seg i selen for å øke tilbudet. Strategisk jobbing og mange møter har det blitt, veldig gøy å få slike resultater.

Dette er med på å gjøre Rakkestad mer attraktiv både som bostedskommune, destinasjonsmål og som arbeidssted. Dette aktualiserer Rakkestad som bygd, som kommune og som sted å drive næring i, på en helt nye måte. 70 minutter med tog til Oslo er fantastiske nyheter. Dette er med på å gjøre pendling både til og fra kommunen til en helt ny mulighet. I en tid der det er kamp om kompetanse og de beste folka i både privat og offentlig sektor, blir vi nå konkurransedyktige og stiller med helt andre kort. Nå blir vi en del av stor-Oslo på en helt annen måte. 

Dette gir oss et helt annet utgangspunkt for den videre jobbingen med stedsutvikling, omdømmebygging, innbyggervekst og næringsvekst. Premissene endres nå fundamentalt for å øke både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet. Dette vil gi både eksisterende næringsliv, gründere  og potensielle nyetableringer økte muligheter for kompetansetilgang, innovasjon og samarbeid i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  

Samarbeidet med Indre Østfold regionråd har vært avgjørende. Vi er en region i vekst og hele Østre linje trenger flere togavganger. Dette er en meget god start.