Ordfører Karoline Fjeldstad er veldig fornøyd
Dette er fantastiske nyheter for alle som bor i Rakkestad og i områdene rundt. Et økt kollektivtilbud til og fra Rakkestad har vært et sterkt ønske fra alle som bor i Rakkestad i flere tiår. Flere togavganger er helt klart det jeg får mest henvendelser på fra våre innbyggere. Kontakten med Vy har vært strålende og her har de virkelig lagt seg i selen for å øke tilbudet. Strategisk jobbing og mange møter har det blitt, veldig gøy å få slike resultater.
Dette er med på å gjøre Rakkestad mer attraktiv både som bostedskommune, destinasjonsmål og som arbeidssted. Dette aktualiserer Rakkestad som bygd, som kommune og som sted å drive næring i, på en helt nye måte. 70 minutter med tog til Oslo er fantastiske nyheter. Dette er med på å gjøre pendling både til og fra kommunen til en helt ny mulighet. I en tid der det er kamp om kompetanse og de beste folka i både privat og offentlig sektor, blir vi nå konkurransedyktige og stiller med helt andre kort. Nå blir vi en del av stor-Oslo på en helt annen måte. 
Dette gir oss et helt annet utgangspunkt for den videre jobbingen med stedsutvikling, omdømmebygging, innbyggervekst og næringsvekst. Premissene endres nå fundamentalt for å øke både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet. Dette vil gi både eksisterende næringsliv, gründere  og potensielle nyetableringer økte muligheter for kompetansetilgang, innovasjon og samarbeid i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  
Samarbeidet med Indre Østfold regionråd har vært avgjørende. Vi er en region i vekst og hele Østre linje trenger flere togavganger. Dette er en meget god start.

Område i vekst
- Vi mener helt klart det er grunnlag for å øke antall avganger. Og det har i flere år vært etterspurt mer enn to avganger hver vei og nå får vi det til. Så skal vi gjøre oss erfaringer med tilbudet i året som kommer og håper så mange rakstinger som mulig velger toget fra desember, sier Krosby.
- Så nå gleder vi oss til å utnytte de mulighetene som åpner seg ved forbedringer av infrastrukturen, der Follobanen kommer svært mange til gode, hele veien til Rakkestad, sier Krosby.


Slik blir tilbudet:
(Merk at dette er de rutetidene som Vy har søkt om, og som venter behandling fra Bane NOR. Det kan derfor forekomme justeringer, men dette blir klart i god tid før 11. desember)

Fra Mysen til Rakkestad
06:54, 09:58, 10:58, 11:58. 12:58, 13:58, 16:24, 17:00, 17:58, 18:58, 19:58, 20:58 og 21:58. Togene starter fra Oslo S ca en time før avgang Mysen.
Fra Rakkestad til Mysen
06:16, 07:16, 09:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 16:48, 17:46, 18:46, 19:46, 20:46, 21:46 og 22:46 Togene ankommer Oslo S ca 1:10 etter avgang Rakke

Regionsrådsleder Saxe Frøshaug er også veldig fornøyd
Dette er kjempebra. Bedre kollektivtilbud til våre 62 000 innbyggere har hatt prioritet i regionrådet i flere år. Når nå innbyggerne i Rakkestad får tilnærmet samme togtilbud på hverdagene som byene Askim og Mysen, vil det bety veldig mye for et samlet Indre Østfold. Dette gir store muligheter for næringsliv, kulturliv, uteliv og ikke minst utdanningsinstitusjonene. Vi skal både styrke våre to videregående skoler og vi skal etablere høgskole-/Fagskoletilbudet Campus Mysen, da kommer bedre togforbindelser til å gi store muligheter, sier en fornøyd regionrådsleder Saxe Frøshaug.
Og legger til: nå får vi en god grunnrute, og gode argumenter for å reise mer kollektivt. Noe som igjen kan vi enda mer tog på Østfoldbanens østre linje.