Hvert å har filmsjefer i Norge en liten kinoturnè hvor de ser på de lokale kinoene og snakker med kinosjefene. Torsdag var de på besøk i Rakkestad og Rakkestad kino. En meget fornøyd gjeng fikk se den flotte kinosalen og hvilke planer som er lagt for resten av året. Filmsjefene var også imponert over besøkstallene ved Rakkestad kino.

På bildet ser du:
Christine Solberg (Disney), Lene Hjertøy (Disney), Simon Kvame og Morten Thoresen (Nordisk Film), Michelle Nilsen (Selmer Media), Caroline Andresen (SF studios (Svensk Filmindustri)), Anne Marte Nygaard (Arthaus), Cesilie Kjølberg og Kenneth Jønsson (UIP (United International Pictures)).