En aktiv ferie
Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene. Ferien blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid.

Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6 til 13 år. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter.

Les om tilbudet her ►