Felles_skolering_av_tillitsvalgte_og_verneombud2.jpg
Kommunens HR sjef, Steffen Tjerbo, sammen med Ida Bremnes og Anita Valleraune hadde en gjennomgang av verdigrunnlaget til kommunen, kommunens kvalitetssystem og kommunens retningslinjer ved sykefravær. Gro Abrahamsen fra Utdanningsforbundet hadde en økt om arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen, samt etiske retningslinjer. Gunn Krogstad og Bente Stokker Knutsen fra Fagforbundet avsluttet med temaene rolleavklaring, medbestemmelse og medvirkning, med fokus på hovedavtalen. 

Vi ser for oss at dette blir en årlig samling hvor vi kan skape en felles forståelse for de ulike rollene, samt en oppfriskning av avtaleverk.