Gjennom tidligere Østfold Reiseliv har fylkeskommunen og destinasjonsselskapene gjennomført flere markedsføringskampanjer og felles prosjekter for å styrke næringen og gjøre Østfold mer synlig som en reiselivsdestinasjon. Med å slå sammen ressurser både økonomisk og kompetansemessig, vil de sammen kunne utvikle et sterkere og mer robust reiseliv i Østfold.

VisitØstfold AS vil ansette to personer på heltid for å gjøre Østfold mer synlig, og at dette betyr en reell økt satsing på reiselivet i Østfold.