Det står stor respekt av det dere har gjort og som ordfører er jeg svært takknemlig over at det hvert år er ansatte som har vært ansatt her i kommunen i 25 år. Det er en bragd i seg selv og som arbeidsgiver blir jeg både stolt og glad for at vi har slike som dere. Det må jo bety at Rakkestad kommune har vært et godt sted å jobbe, det må jo bety at vi har interessante arbeidsoppgaver å tilby, det må jo bety at vi har klart å ansette de riktige folkene den gangen dere ble ansatt.   

Men det sier ikke først og fremst noe om Rakkestad kommune, men det sier like mye om dere. Det har jo helt sikkert ikke alltid vært like lett, men dere har funnet motivasjon og energi til å gå på jobb og stå på i 25 år. Dere har blitt med på alle omorganiseringene og endringer som har kommet underveis, dere har hatt tro på den jobben dere har utført.  

Jeg er dere evig takknemlig over at dere har holdt ut, dere har sikkert overlevd både seksjonsledere og enhetsledere, ja noen av dere har kanskje også opplevd en annen rådmann, men det er bare så vidt tror jeg.  

I en kommune som Rakkestad er en helt avhengig av å ha ansatte med erfaring og autoritet, det har dere. Det skaper trygghet og kontinuitet på arbeidsplassen når man jobber sammen med folk med lang fartstid. Det er viktig at en arbeidsplass er satt sammen av en personalgruppe både av folk med erfaring og folk med litt mindre erfaring. Slik lager man en arbeidsplass som både leverer kvalitet og som drives fremover.  

De ansatte er selve hjerte til Rakkestad kommune, uten dere og de ansatte så vil ikke vi kunne levere de tjenestene som kommunen skal levere.  

Jeg ønsker å gratulere dere alle med lang arbeidsinnsats. Alle tildeles klokke etter 25 års tjeneste, og de aller fleste av dere jobber her fremdeles.  

Da begynner vi med:  

25 års tjeneste 1996-2021 tildeles jubileumsklokke. 15-24 års tjeneste, gått av med pensjon i 2020 - tildeles sølvlysestake
Navn Stilling Tjenestested Firmaansiennitet Sluttdato
Ellen Marie Schjolden Rasch Sykepleier Hjemmesykepleien 010196  
Lene Hågensen Hjelpepleier BOAK, Gudimstua 010196  
Lise Solberg Hjelpepleier BOAK, Lundborgvn. 3-5-7  010196  
Linda Koppang Fagleder BOAK 120896  
Sidsel Ringstad Assistent BOAK, Lundborgvn. 3-5-7 010196  
May-Britt Lunde Nordli Stabssjef Dokument og forvaltn. 281095  
Solveig Tønsberg Assistent Kirkeng bhg. 010196 311221
Anne Grethe Schau Leder Barnehage 010896  
Bente Line Adjunkt Kirkeng skole 010896 310122
Arild Thorbjørn Tangeland Fagarbeider Teknikk, miljø og landbruk 150496