Når arbeidet er ferdigstilt 15. oktober vil det være like mange parkeringsplasser som det er pr i dag, dvs over 90 plasser.

Det er den lokale entreprenøren Stubberud Anlegg AS som skal utføre arbeidet, som starter opp denne uken.

Hele området vil forskjønnes, kjøremønster og parkeringsplasser vil bli bedre utnyttet og kulturskolen vil få "kiss-and-drive". 

Det vil i hele perioden være behov for å sikre trafikanter, derfor vil områder innsnevres og i perioder stenges. 

Andre parkeringsplasser

Det er mange parkeringsplasser i Rakkestad. Vi ber derfor alle som planlegger tur til sentrum om å vurdere parkeringsplass øverst i Rådhusveien (grusplass forbi brannstasjonen og til venstre øverst i bakken), på bankplassen, langs Jernbanegata eller andre tilgjengelig plasser.