På grunn av at elgstammen de siste årene har blitt redusert, har planområdene og elgjaktlagene bestemt seg for å redusere kvotene, og de vil prioritere å ta ut små og svake dyr. 

Det er usikkert hvorfor vi nå opplever nedgang i elgstammen, men mulige årsaker kan være knyttet til klima og parasitter. Tilsvarende nedgang oppleves over store deler av Sørøst Norge og sørlige deler av Sverige. Det fødes færre kalver, og flere av kalvene er småvokste og svake grunnet diare.