Slik fungerer elektronisk skattekort:

  • Du vil ikke lenger motta skattekortet på papir. 
  • I desember sender vi deg informasjon om skattekortet (skattetrekksmelding) for 2014. Der vil du få informasjon om grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk. Sjekk at grunnlaget stemmer. Er du registrert e-bruker får du brevet elektronisk i meldingsboksen din i Altinn. Har du ikke mottatt meldingen innen 9. januar, kan du kontakte oss
  • Stemmer ikke grunnlaget i skattekortet ditt, kan du endre skattekortet.

Arbeidsgiver får beskjed hvis du endrer skattekortet ditt, slik at arbeidsgiver alltid vil ha tilgang til det nyeste skattekortet ditt.

Henvendelser som gjelder endring av skattekortet skal rettes til skattekontoret, ikke skatteoppkreverkontoret i kommunen.