Onsdag 5. juni har vært både testdag og oppstartsdag, og de første meldingene gikk vellykket gjennom fra/til sykehuset.

Det er avdelingene A8, B8, A7 og DPS på sykehuset Østfold som deltar i piloteringen.

Informasjonsutveksling mellom sykehusets avdelinger og kommunen angående pasienter som innlegges på sykehus eller skrives ut til kommunale helsetjenester, vil nå foregå elektronisk via sikret informasjonskanal. Informasjonen oversendes elektronisk i løpet av få minutter fremfor å sende papirbasert informasjon med følgepersonell eller per post. 

Rask informasjonsutveksling skal bidra til økt kvalitet på tjenester og behandling. Kvaliteten på informasjonsutvekslingen bedres da det hentes informasjon direkte ut fra et fagprogram til et annet.

Det vil fremdeles være behov av telefonkontakt med kommunene. Det er særlig i de tilfeller hvor det er nødvendig med rask informasjon og hurtige avklaringer at det er viktig å sikre at involverte parter har nødvendige opplysninger tilgjengelig.

Også Sarpsborg kommune startet opp i dag, onsdag 5. juni.