I 2017 må en være født tidligst i 1997 og senest i 2004 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.
I 2017 offentliggjøres de 100 som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

En bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.
Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for å få mer informasjon.

Fristen er satt til 3. februar 2017 og søknad sendes Rakkestad kommune, Postboks 264, 1891 Rakkestad.

Les mer om drømmestipendet her: