Målsetting

Målsettingen er en forenklet dialog - blant annet ved at det gis raskere svar på henvendelser og det bidrar til å forbedre de offentlige tjenesteytelser som en helhet.

Gradvis innføring i Rakkestad kommune

Rakkestad kommune vil fra 1. mai 2016 gradvis innføre digital forsendelse av sin post til innbyggere og næringsliv. 

Adresseinformasjon hentes fra et nytt kontakt- og reservasjonsregister som inneholder mobilnummer, e-post adresse, digital postkasse og reservasjonsstatus. Registeret er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter er pålagt å benytte ved digital forsendelse. 

  • All post sendes i utgangspunktet til mottakers postkasse i nettportalen Altinn.no, men har mottaker valgt en elektronisk postkasse – Digipost.no eller e-boks.no – så sendes den elektroniske posten dit. 
  • Når forsendelsen ankommer den elektroniske postkassen sendes det ut en varsling til mottaker på SMS og/eller e-post.
  • Har mottaker reservert seg mot digital post - sendes posten som papirpost.
  • Har mottaker aldri benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten – sendes posten som papirpost.
  • Åpnes ikke posten i Altinn innen 2 virkedager – sendes posten som papirpost.
  • Åpnes ikke posten i Digipost eller e-Boks – sendes posten IKKE som papirpost. Dette fordi mottaker har gjort et aktivt valg og sagt ja til å motta post digitalt.


Du finner mer informasjon hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi):