Hvem mottar post digitalt?
De som vil motta digital post er søkere som står oppført i det offentlige kontaktregisteret og som ikke har reservert seg mot digital post.
Alle innbyggere som har logget seg inn på en offentlig tjeneste på nett f,eks. hos NAV eller Skatteetaten er registrert i kontaktregisteret. 

Les mer her om: Digitalpost fra Husbanken_print.pdf

Du kan lese mer om bostøtte her: