Kl. 08:00 Revelje og flaggheising ved Bygdetunet

Flaggheising ved Rakkestad Speidergruppe. Rakkestad Janitsjar spiller
Appel for dagen ved 17. mai komiteens leder Elise Lilletorp Lien
Revelje v/Solveig Reiten

Link til reprisesending av Revelje og flaggheising ved Bygdetunet 17.mai 2021

Apell for dagen - 17.mai komiteens leder Elise Lilletorp Lien

Gratulerer med dagen!

17.mai er feiringen som samler flest mennesker i løpet av året. Det er denne dagen vi pleier å feire sammen, offentlig og utendørs. I min familie har alltid tradisjonen vært at man står opp, pynter seg, ser på TV-sendingene og går til sentrum for å se barnetoget. Deretter lytter vi tiltalene, underholdningen og spiser god mat samtidigman snakker med folk. På slutten av dagen går man i borgertog før man drar videre i et selskap hvor det for eksempel grilles, og hvor de gode samtalene fortsetter. Slik var det ikke i fjor, og slik blir det heller ikke i år. Selv om pandemien preger hverdagen vår og setter en stopper for vår normale feiring, så skal vi fortsatt gjøre det beste ut av en av årets fineste dager. 

Landet vårt er bygget på rettferdighet, samhold og stå-på-vilje. Nasjonen vår er et resultat av våre forgjengereog at vår velferd er båret på ryggen til arbeiderne som fløt tømmer, gikk med plog på jordet og gravde i gruvene. Vi er en nasjon av arbeidere, og vi jobber i oljenæring, handel og helsenæring. Vi jobber som kjøpmenn, pedagoger, håndverkere og bønder. Det siste året har lært oss og igjen sette pris på de yrkesgruppene som vi så fort tar for gitt i en travel hverdag. Vi har klappet for helsevesenet, vi har berømmet kjøpmenn og butikkarbeidere, vi har handlet så lokalt vi kan og støttet oppunder der vi har hatt mulighet. Sammen prøver vi å dra lasset, og det skal vi være stolte av.

Det er i år 10 år siden 22.juli. Den varmen og det samholdet som blomstret i landet vårt etter terroren viser hvor sterkt Norge og nordmenn er når vi står sammen, og hvor langt vi kan nå når kjærlighet ikke har noengrenser. Vi må i dag, og i alle dagene som kommer, huske på at vi som et samfunn, har et kollektivt ansvar for de som står utenfor. Pandemien har vist oss viktigheten av å rekke ut en hånd, ta en telefon og sørge for at ensomheten ikke setter seg i flere mennesker. Det viktigste vi kan gjøre i dag for våre medmennesker er å være gode med og mot hverandre. Vi kan fremme kjærlighet og vennskap over hat og frykt, vi kan bygge broer i stedet for murer, og vi kan gi hjelp til de som har mindre enn oss.

I 1937 skrev Arnulf Øverland diktet «Du må ikke sove». Diktet handler om starten av det som ble 2. verdenskrig. Det handler om et Europa som brenner og om veksten av en av verdens farligste bevegelser. Strofen: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!» var aktuell i 1937 og er like aktuell i dag. Hvis vi alle kunne gått sammen for å bedre vårt eget samfunn, vårt land og vår verden: Hvor langt kunne vi kommet? Hvis vi alle kunne tålt mindre urett, og i hvert fall mindre av den uretten som ikke rammer oss? Vi er heldige som kan feire en rettferdig grunnlov, som kan gå i gatene uten frykt, og som lever i et samfunn hvor mann og kvinne teller likt på mange områder, og hvor det jobbes for likestilling der det ikke er likestilling enda. 

Bak oss har vi de som kjempet for grunnloven i 1814, for selvstendighet i 1905 og for fred i 1945. Foran oss har vi de kommende generasjoner som fortsatt vil kjempe for rettferdighet, kjempe for lik lønn for mann og kvinne, og kjempe for en rettferdig lønn for både bonden og helsepersonell. Vi som i dag kan heise flagget og si «gratulerer med dagen» har et ansvar. Et ansvar for å lære de som kommer etter oss hvorfor en slik dag er viktig. Vi må lære de hva forfedrene våre kjempet for.Hvordan de levde under krig, nød og fattigdom, slik at kommende generasjoner slipper. Vi må lære de å verne om og kjempe for demokratiet, da det stadig er i endring og under press. Morgendagens helter har mye å lære av sine forfedre, vi må både gi de lærdommen, men også mulighet til å utvikle seg selv, og å utvikle egne verdier og synspunkter. 

På vegne av 17. mai-komiteen og meg selv ønsker jeg dere alle en riktig god og fin 17. mai-feiring.

17.mai-komiteeleder_Elise-Lilletorp-Lien_appell_2021_350x196.png

 

Kl. 09:00 Konsert i Rakkestad

Rakkestad Janitsjar spiller

Kl. 10:30 Konsert i Rakkestad

Rakkestad Janitsjar  og Rakkestad Skolekorps spiller

Kl. 12:00 Taler og sang ved Rakkestad kirke

Hele Norge synger "Ja, vi elsker"
Tale for dagen ved varaordfører Iselin Bjørnstad
Bekransning av bauta over falne under 2. verdenskrig ved ordfører Karline Fjeldstad
Rakkestad Janitsjar og Rakkestad skolekorps spiller

Link til Tale og sang ved Rakkestad kirke kl. 12:00 17.mai 2021

 

Tale for dagen - varaordfører Iselin Bjørnstad

Kjære Rakstinger, gratulerer med dagen!

Ingen annen dag i året er Norge preget av så sterke tradisjoner som 17.mai- dette er dagen vi stort sett vet hva vi skal gjøre fra tidlig om morgenen til sene kveld. Vi feirer og markerer nasjonaldagen med blant annet flaggheising, barnetog, korpsmusikk, 17.mai frokost, arrangementer på skolene, festkledde barn og voksene som marsjerer i gatene, barn som hopper i striesekk, går på stylter og balanserer en potet i skjeen, slitene russ som ruller sine siste meter og venner og familie som samles til fest.

Det vi feirer er friheten vår, grunnloven vår og landet vårt, det har vi alle til felles, uavhengig av hva vi ellers tror på, hva vi jobber med eller hva vi fyller fritiden vår med. Vi deler uansett et av verdens sterkeste og beste demokratier. Det var 17. Mai i 1814 på Eidsvoll, at 112 menn satt seg ned og skrev Norges Grunnlov. Det ble starten på det frie, demokratiske samfunnet vi i dag er en del av.

Norge, og store deler av verden er nå i unntakstilstand. Pandemien herjer med oss og vi må holde tilbake flere av tradisjonene som definerer denne festdagen. Feiringen av Norges nasjonaldag har utviklet seg gjennom mer enn 150 år. Barnetoget slik vi kjenner det i dag, ble for første gang arrangert i 1870 av forfatter Bjørnstjerne Bjørnson.

Vi må helt tilbake til 2.verdenskrig, da var det en annen unntakstilstand som førte til opphold i feiringen. Det er 76 år siden Norge vant tilbake friheten og freden etter fem år med okkupasjon, diktatur og undertrykkelse. Alt det som vårt demokrati ikke sto for. Endelig kunne det norske folk feire nasjonaldagen i frihet. Derfor var gleden 17.mai 1945 til å ta og føle på.

Igjen skriver vi historie, for andre året på radskal vi feire nasjonaldagen preget av strenge restriksjoner. Denne gangen er også friheten vår satt på prøve og pandemien rammer oss på ulike måter, vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser det vil få for samfunnet vårt eller verden for øvrig. Vi er nå i gang med gjenåpningen av landet derfor kan vi mest sannsynlig se frem til 17. Mai feiringen 2022,den blir spesiell.

Dagen i dag skal feires, jeg håper dere har tatt på dere finstasen, at flagget er heiset til toppsog fryseren er fylt opp med is, at hus og hagerer gjort klare for tusenvis av minifeiringer over vårt langstrakte land. At små og store går med flagget hevet i nabolaget eller rundt husetog synger 

JA VI ELSKER DETTE LANDET.

17. Mai handler ikke bare om historie og tradisjoner, det er også en feiring av Norge slik vi kjenner det i dag. Det er en feiring av våre rettigheter og plikter, vår frihet og alt det som gjør Norge til et så godt og trygt land og vokse opp i. Vi lærer viktige verdier som samhold, likhet, respekt og toleranse og at alle har rett til å si, tenke og tro det de selv ønsker. Vi må fortsette å ha forståelse av hverandres kulturer, hvor vi sammen kan dele og danne nye bånd. 

Vi må ikke glemme 22.juli 2011. Det er i år 10 år siden terroren på utøya og regjeringskvartalet rammet AUF og Arbeiderpartiet. Vi må ikke glemme hva det var. For det var ungdom på sommerleir, de møttes fordi de engasjerte seg i samfunnet og verden. Det var et angrep på demokratiet og på regjeringen. Et angrep på politisk engasjement, et angrep på AUF. Det var og er ufattelig. Vi må ikke glemme!

Det er vårt felles ansvar å snakke om det som skjedde 22 juli, hvorfor skjedde det? Hva kanvi gjøre for at det ikke skal skje igjen? Når verdier som likeverd blir trua av rasisme og konspirasjonsteorier, når legning, livssyn,kjønnsidentitet eller hudfarge gjør at menneskeverdet blir utfordret, når hatet truer ytringsfriheten, så er det vårt felles ansvar å stå opp for hverandre. Tankegodset som førte frem til terrorangrepene deles fortsatt og tarfor stor plass i samfunnet vårt. 

Det er vårt felles ansvar å ta vare på friheten vår, vi må stå opp for hverandre, hver og en må være gode forbilder, på arbeidsplassen, på skolen, hjemme rundt kjøkkenbordet og i kommentarfeltet på sosiale medier, la oss ikke spre hatet, men ta vare på samholdet og kjærligheten som viser hvor sterkt Norge og Nordmenn er når vi står sammen. Vi måbygge landet vårt og styre det riktig slik at Norge kan fortsette å være et godt land å leve i når våre barn skal overta. 

Vi må ikke ta noe for gitt.

La oss bruke grunnlovsdagen 17.mai til å minne oss selv og barna om verdien av å verne om det vi tar så lett for gitt!

Hipp hipp Hurra for Norge og til lykke meddagen!

Dagens-tale_varaordfører_Iselin-Bjørnstad_2021_350x195.png

Kransnedleggelse på Bautaen - ordfører Karoline Fjeldstads tale

Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen! Denne vakreste dagen som betyr så inderlig mye for oss alle sammen!

17.mai – Norges Nasjonaldag er en festdag i Norge. Det er dagen hvor vi feirer vår selvstendighet og vi feirer at Norge er et fritt, trygt og godt land å bo i. Det er ingen selvfølge at Norge er et fritt og uavhengig land, og at vi kan feire 17.mai på den måten som vi gjør, eller akkurat 2020 er og 2021 jo litt ekstra spesiell da, men feire det gjør vi uansett

17.mai er for meg en dag hvor vi i tillegg til å feire også skal tenke på de som gjennom tidene har stått i første rekke for at Norge skal være et fritt land. Det har vært mange kamper opp gjennom tidene. Det er viktig at vi ikke glemmer og at vi alltid skal huske på og sette pris på vår uavhengighet.

I dag hedrer vi alle veteraner for deres innsats under andre verdenskrig og en spesiell hilsen og takk sendes til de som mistet sitt liv i kampen for vår frihet under den 2.verdenskrig.
I dag hedrer vi mennesker fra lokalsamfunnene våre som falt i kampen forfellesskapet. Deres innsats la grunnlaget for at vi i dag lever i et trygt og fritt land.

Vi legger ned krans i ærbødighet og takknemlighet til de som gikk foran.
Tusen takk for deres innsats.

Ordfører Karline Fjeldstad_Bautamarkering 17.mai 2020 - Rakkestad kommune.jpg

Kl. 13:00 Skolegudstjenesten i Rakkestad kirke (link til reprisevisning)

Skolegudstjeneste fra Rakkestad kirke
ved Rakkestad sokn/Menighetskontoret

Link til Rakkestad Sokn - Skolegudstjenesten 17.mai 2021
vil ligge ute en uke.
 

Kl. 13:30 Konsert i Degernes

Rakkestad Janitsjar spiller