Det vil bli stor aktivitet med store lastebiler og kraner rundt byggeprosjekt. I enkelte tidsperioder må deler av nærområdet stenges.

Kulturhuset og servicekontoret og NAV er tilgjengelig hele tiden. Det tilrettelegges ny tilgang for funksjonshemmede.

Prosjektet - Kulturskolen
Bygget skal føres opp på Rådhusplassen 8.
Bygget har en grunnflate på 480 m2 og 2. etg på 285 m2
Bekkevold Entreprenør AS, Askim er valgt som totalentreprenør til prosjektet.

Fremdrift
Byggestart er uke 44. med rigging og montering av byggegjerde rundt hele byggeplassen. Gravearbeider vil starte umiddelbart.
Ferdigstillelse er planlagt juli/august 2021.
Normale arbeidstider på byggeplassen vil være fra kl 07.00 til kl 18.00.
Det vil unntaksvis, i kortere perioder pågå arbeider på byggeplassen til kl 19.00.
I tidsrommet november - januar vil det pågå gravearbeider, forskalings- og betongarbeider.
I januar og februar monteres massivtre elementene. Bygget planlegges å være tett og tørt i løpet av februar.
Arbeidsoperasjonene vil medføre stor aktivitet på byggeplassen med mobilkraner og store lastebiler.

Trafikkavvikling
Størst aktivitet på byggeplassen, med lastebiler og kraner, vil være i tidsrommet november til februar. Det kan i
perioder, av sikkerhetsmessige grunner, være aktuelt å sperre av arealet rundt byggeplassen.
Når elementene er montert, vil trafikkmengden av tunge kjøretøyer bli redusert betraktelig og i hovedsak
bestå av biler til de utførende håndverkere på prosjektet.