Kommunestyret vedtok bredbåndsprosjektet i 2021. En 5 års plan ble laget og målsettingen var bredbånd til alle innen 2025. Østbygdaprosjektet var det første prosjektet som ble omsøkt.

Stort prosjekt

Totalt har prosjektet hatt en kostandsramme på i overkant av 26 millioner kroner. Av dette er 4,7 millioner statlig støtte og 1,6 millioner kommunalt tilskudd. Husstandene selv har også bidratt med egenandel. 

HomeNet/Global Connect har hatt hovedansvaret for utbyggingen sammen med sine underleverandører OneCo og Bøhn Anlegg. Rakkestad kommune er prosjekteier for bredbåndsutbyggingen og er ansvarlig for oppfølging av prosjektplanen.