Ifølge innbyggeren ble aske kastet rett fra peisen til søppelposen, og videre i restavfallsbeholderen. Det var over 12 timer siden vedkommende fyrte i peisen, og asken virket kald når den ble kastet i søppelposen. I dette tilfellet har også søppelposen vært stående innendørs noen timer før vedkommende gikk ut med søpla. - Dette er skremmende å se. Det er ikke mye igjen som minner om en avfallsbeholder her, sier driftsansvarlig John Martin Lorentzen ved Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

Kan ulme i flere dager
Bjørn Erik Studsrud ved Rakkestad Brannvesen er tydelig på hva han synes om aske i avfallsbeholderen. – Aske og kull hører ikke hjemme i restavfallet. Dette kan ligge og ulme flere dager, og det er veldig vanskelig å vite når det slutter å gløde. – Finn en annen løsning for asken. Oppbevar den i en brannsikker bøtte ute, og når du er sikker på at den er kald kaster du den i blomsterbedet eller kaldkomposten, sier brannmannen.

Flere tilfeller
Dette er andre gang i år kommunen opplever brann i avfall. Tidligere i år hadde kommunen en hendelse ved Kopla renovasjonsplass, også denne trolig fra aske. Den gangen var det noen som kastet en grill med rester av grillkull i en container til restavfall. Kommunen vet heller ikke med sikkerhet hva som forårsaket den hendelsen, men også her er det er nærliggende å tro at glør som ligger igjen i aske var brannårsaken. 

Ikke kast aske i restavfallet
Vi vil be alle følge brannvesenets oppfordring og ikke kaste aske i restavfallet. Samtidig ønsker vi å minne om at det er flere andre produkter som heller ikke skal i søpla.

Ikke alt som skal i restavfallet
Batterier og annet elektrisk avfall, farlig avfall og spraybokser er produkter som ikke skal i restavfallsbeholderen. Alt dette kan privatpersoner levere gratis på Kopla renovasjonsplass. I tillegg er alle butikker som selger elektriske varer og batterier pliktig til å ta dette i retur; du kan for eksempel levere brukte batterier og lyspærer gratis på matbutikken.

Kunne endt annerledes
​Både renovatør og brannmann en klar på at denne hendelsen kunne fort endt annerledes. – Her har vi vært veldig heldige, med en beholder som står for seg selv. Mange har jo også avfallsbeholderen stående inntil husveggen sier John Martin Lorentzen. – Ja, hadde denne stått inntil husveggen kunne fort situasjonen vært en helt annen avslutter Bjørn Erik Studsrud ved Rakkestad Brannvesen.