Kultursjef

Hans Petter Ringstad er tilsatt som kultursjef. Han kommer fra en stilling i Indre Østfold kommune. Han tiltrer 10. oktober.

NAV-leder

Eva Cathrine Langø er tilsatt som NAV-leder. Hun kommer fra en stilling i Mattilsynet. Hun tiltrer 15. august.

Barnevernsleder

Kjetil Brænd Andresen er tilsatt som barnevernsleder. Han kommer fra det private næringslivet. Han tiltrer i første delen av august.