Avlesning av vannmåler via telefon: 21 95 29 14

Hvis du ikke har internett, bruk telefon: 21 95 29 14

  1. Tast ditt avtalenummer: xxxx avslutt med #-tast
  2. Tast ditt målepunktID: xxxx avslutt med #-tast
  3. Tast inn ny målerstand avslutt med #-tast
  4. Du får opplest inntastet målerstand, bekreft med #-tast

Registrer avlesningen via vårt digitale skjema

  1. Gå inn på linken for vannmåleravlesning
  2. Tast ditt avtalenummer: xxxx
  3. Tast ditt målepunktID: xxxx og følg veiledningen

Vannkran -link til Vannmålingsskjema

Sende inn vannmåleravlesningskortet

Alle som har vannmålere i Rakkestad kommune skal ha mottatt vannmåleravlesningskort ett par uke før nyttår og kan returnerer dette - dette er ferdig frankert.

Hva betyr utette kraner og ventiler?

Når det ikke brukes vann i huset, skal telleverket på vannmåleren stå stille.
Dersom en av de små viserne, trekant eller hjul på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende vannklosett kan bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året.
Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning.
Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Eksempler på vannmengder ved lekkasje:

Installasjon

ca. m3/år *

Ekstra kostnad pr. år**

Dryppende kran (ca. 1 drypp/sek)

9

ca.

450 kr.

Rennende kran (ca 2 mm stråle)

45

ca.

2 240 kr.

Hull på rør (diameter ca. 0,5 mm)

175

ca.

8 700 kr

Lekkasje i WC (ikke synlig)

100

ca.

5 000 kr

Lekkasje i WC (synlig)

200

ca. 10 000 kr

Lekkasje i WC (urolig overflate)

400

ca. 19 900 kr

* 1 m³ = 1000 liter     ** ekstra kostnad inkl. mva pr. år

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC:
Hvis du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører toalettet ”suse” hele tiden, da har du en lekkasje.

Egenkontroll:
Foreta gjerne månedlige avlesninger for å avdekke en eventuell lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje