I vinter er det strødd mye og det er mye grus som skal feies vekk. Det er en utfordring å samle opp all grusen og kjøre den vekk, slik at noe vil bli liggende igjen i grøfter osv. Vi ber om forståelse for denne praksisen. Målet er, som alltid, å bli ferdig med feiing i god tid før nasjonaldagen.