Ut fra økonomiske hensyn gjør vi en streng prioritering av hvilke utbedringstiltak vi kan gjennomføre.
Strekningsbrudd, fotgjengerfelt, krysningssteder og andre trafikkrisikoer er prioritert. Pæreskift gjennomføres 4 ganger i året, hvor 3 av disse er i vinterhalvåret. Strekningsbrudd/"svarte gater" vil bli sett på omgående.

 

Meldinger vedr. svarte lys langs RV22 Mysenveien/Sarpsborgveien, FV22 Haldenveien og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien

Når det gjelder meldinger som angår

  • RV22 Mysenveien/ Sarpsborgveien
  • FV22 Haldenveien
  • og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien

så kan Statens Vegvesen kontaktes;