Ordfører Ellen Solbrække klippet snoren og forestod den formelle åpningen. Deretter var det taler og informasjon fra flere av gjestene. Entreprenør Brandsrud takket for oppdraget og overrakte en rød leketraktor til stor glede for barna. Rektor Borghild Johanne Øby fra Kirkeng skole overrakte blomster og ønsket naboene lykke til med bygget og dannelsen av de fremtidige elevene til Kirkeng Skole. Barna underholdt med to sanger før styrer Marit Østby takket for bygget og gledet seg til fremtiden med barna og de ansatte i nye flotte omgivelser. Hun serverte deretter pølser og lompe og sjokoladekake til alle barna og gjestene.

Planleggingen av barnehagen startet i 2012. Arkitektfirmaet SG Arkitekter i Halden ble valgt til oppdraget. Etter en del drøftelser valgte kommunestyret å bygge barnehagen slik den nå fremstår. Byggetiden har vært ca ett år og kostnadene ender på samlet noe over kr 15 mill inklusiv omlegging av hovedledninger for vann og avløp som lå under bygningen.