Samfunnet forventer at bedrifter tar et bærekraftsansvar. Som Miljøfyrtårn bedrift får virksomheten hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Miljøfyrtårn gir bedrifter smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Miljøfyrtårnsertifiseringen skal gi bedriftene gode verktøy i verktøykassen og målet er at bedriften skal jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. 

FNs bærekraftmål

Ved å bli sertifisert på denne måten får bedriftene gode forutsetninger for å oppnå mange av disse målene. 

Planmessig jobbing over tid

For å bli sertifisert må bedriftene gjennom kurs og opplæring innenfor mange områder. På plaketten står det at virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Virksomheten kan i tillegg gjennom sin årlige miljørapportering dokumentere de konkrete miljøprestasjonene.

Miljøfyrtårn er et norsk sertifiseringssystem for miljøledelse. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009, og dermed gyldig ved offentlige anbud.

Det er allerede mer enn 8.000 små og store bedrifter i Norge som er Miljøfyrtårn-sertifiserte i Norge. Miljøfyrtårn er et verktøy for å jobbe effektivt og miljøbevisst, og du får dokumentasjon som kan brukes som et kvalitetsstempel, til anbud og i markedsføring. Undersøkelser viser også at 75% foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra miljøsertifiserte bedrifter.

Både ekteparet Hauge og banksjef Iversen bekrefter at de har jobbet godt og planmessig over tid og at verktøykassen i sertifiseringsordningen har vært til stor hjelp.

Sertifiseringsmyndighet

Sertifiseringsmyndigheten er lagt til kommunen som har, på grunn av mange oppdrag, delegert arbeidet videre til CertNor AS.

Alle godkjent virksomheter får et bevis og en plakett som skal henges godt synlig hos bedriften. 

- Jeg er helt sikkert på at dette øker bevisstheten på arbeidsplassen og virksomhetene får et konkurransefortrinn dersom man har tenkt til å vinne, for eksempel anbud innen det offentlige, uttaler ordfører Karoline Fjeldstad.