Bærekraftig forbruk

I konkurransen vektlegges bærekraftig forbruk. Juryen ser på om tjenesten eller produktet er med på å redusere forbruk eller avfallsmengde, om det er nyskapende og om bedriften har kunnskaper om hvordan bedriften påvirker bærekraftig utvikling. Ungdommen er svært opptatt av å finne grønne løsninger, og med økt fokus i skolen på bærekraft er det svært mange elevbedrifter som jobber godt med dette temaet.

Juryen er spesielt imponert over kunnskapen om bærekraftsmålene og de bærekraftige valgene elevbedriften har gjort for å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Prisen er et samarbeid med Barne- og familiedepartementet, som støtter arbeidet til Ungt Entreprenørskap innen bærekraftig forbruk i Elevbedrift. I juryen satt Hege Grande Fjellbirkeland i Levende Nabolag og Guri Hummelsund i Vollebekk Fabrikker.

Juryens begrunnelse:
3. plassen går til Kobberkællen, Rakkestad ungdomsskole, Viken – Østfold.
Bedriften renser kobber fra ledninger og selger kobberet som kan brukes på nytt.
Bedriften tilbyr en veldig konkret løsning på et produkt med stor etterspørsel i markedet. Bedriften har som mål å bidra til «redusert avfallsmengde», og gjør dette ved utvinne et råmateriale som ellers ville blitt søppel, for deretter å smelte det om for videresalg. Avfallet fra utvinningen av produktet leveres på den lokale gjenvinningsstasjon. Bedriften har allerede opparbeidet seg gode samarbeidspartnere, og juryen ser det som enkelt å både replikere produktet og skalere bedriften.


Helt til topps i konkurransen gikk Nordseter skole i Oslo, med en elevbedrift fra Asker kommune hakk i hæl. 

Kobberkællen gikk helt til topps i Vikenmesterskapet tidligere i år
Under Vikenmesterskapet, hvor Kobberkællen gikk helt til topps skrev juryen følgende:
Førsteplass går til en elevbedrift med et nyskapende produkt som direkte adresserer en av våre tids største utfordringer, nemlig e-avfall. Måten bedriften tenker om bærekraftig utvikling viser en imponerende stor grad av refleksjon, kompetanse og forståelse av bærekraft-begrepet, og bedriften utgjør allerede en forskjell i sitt lokal-, nasjonal- og verdenssamfunn. 
 
Bedriften har et stort marked for sine produkter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og bedriften bidrar til å løse både ett og flere av FNs bærekraftsmål. Juryen er mektig imponert over elevbedriftens handlingskompetanse, og har stor tro på at bedriften kan gjøre det godt også i fremtiden.