- Dette er en fantastisk dag for oss, forteller både Bygdetunets Eva Bjørnstad og kulturskolerektor Isak Anderssen. Nå kan vi jobbe videre med prosjektene våre.

Kjona på Bygdetunet

Ei kjone (kjølne) er en bygning som ble brukt til tørking av gårdens produkter, først og fremst korn, men også lin og malt. Kjona var i de fleste tilfeller en toetasjes laftet bygning, ikke helt ulik et stabbur. I underetasjen var ovnen, i andre etasje var hyller og plattinger til tørking. Etasjeskillet var oftest ikke et sammenhengende gulv, men hadde åpninger for å slippe varmen opp i tørkeetasjen. Eventuelt kunne det være et system av rajer eller lekter dekket av tekstil; et stort kjoneklede. Betegnelsen kjone er vanligst i områdene rundt Oslofjorden og enkelte steder ellers på Østlandet. I andre deler av landet er liknende tørkeanordninger kjent under mange navn, som kjølne, malttare, hære, hekke mv. 

Kjona på Bygdetunet er en gammel bygning sammensatt av 2 kjoner, en fra Slommerud (26/2) og en fra Dehli (52/1). Kjona er datert til ca 1700. 

Kjona er gitt en vurdering i SEFRAK-registeret (1986) og fikk der statusen «høy verneverdi» både som egenverdi og som del.

Kjone på Bygdetunet sett fra SØR.jpg
Fabelaktig

Fabelaktig skal speile mangfoldet av kunstuttrykk i Rakkestad. Fabelaktig skal være en mangfoldig arena og et sted det er gratis å være med. Her kan barn og unge som aldri har spilt og de med erfaring teste ut andre uttrykk. Barna lærer av hverandre. Prosessen og møtene mellom barna er viktig, dette er en arena hvor barna får utfolde seg.

På denne måten presenterer Fabelaktig seg på våre nettsider; 

Dette er en forestilling med barn og unge for oss alle.
Du kan være født og oppvokst i Rakkestad 
eller ha din bakgrunn fra et annet sted i verden.
Kanskje kan du en sang på et annet språk?
eller kanskje kan du en fra Hallingdal?
Kanskje har du en dans på lur
eller en historie du vil dele ???

HER ER ALT MULIG!

Fabelaktig binder barn og unge fra ulike kulturer og religioner sammen.


Vi takker Sparebankstiftelsen for fantastiske bidrag.