Det gir følgende partisammensetning av kommunestyret:

  • Senterpartiet: 11
  • Arbeiderpartiet: 5
  • Høyre: 3
  • Fremskrittspartiet: 3
  • Kristelig Folkeparti: 2
  • Rødt: 1

Hele valgprotokollen kan du lese her >

I protokollen finner dere alle data, herunder også navn på medlemmer til kommunestyret fra de ulike partiene.

Valgstyret behandler denne protokollen onsdag morgen kl 09.00.