Rakkestad kommune søker hvert år staten om tilskudd til utbygging av bredbånd og for 2023 er det innvilget støtte til 4 nye områder.
Når alle områder i kommunen er ferdig utbygget, forhåpentligvis innen utløpet av 2025, vil hele Rakkestad kommune ha tilbud om bredbånd.
Kan være noen unntak vi fortsatt må jobbe videre med slik at alle som ønsker får et tilbud opplyser prosjektleder i Rakkestad kommune Ole Harald Førisdahl.

I tillegg til denne satsingen bidrar kommunen til utbygging av nye mobilmaster. Når mastene blir satt i drift med ny 5G teknologi får beboere i nærområdet tilbud om mobilt bredbånd med over 100Mbit hastighet. Dette vil dekke det nasjonale hastighetskravet satt av Nkom* og vil være et fullgodt tilbud på bredbånd.

Bredbåndsprosjektet

Våren 2020 ble bredbåndsplanen for Rakkestad kommune vedtatt. Ved oppstart var det 1358 husstander i kommunen som ikke hadde tilfredsstillende bredbånd og heller ikke mobildekning. Målet for bredbåndsprosjektet er at alle beboere skal ha et fullgodt bredbåndstilbud innen utløpet av 2025.

*Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) er utøvende tilsyns- og forvaltningsmyndighet for elektronisk kommunikasjon i Norge.
Rakkestad kommunes egen bredbåndsplan bygger på Nkom sine krav.