Kommunale gebyrer og eiendomsskatt, betales i fire terminer

Kommunale gebyrer skal betales i fire terminer. Betalingsfrister er:

  •          20. mars
  •          20. juni
  •          20. september
  •          20. desember

Klage på eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan påklages og klagen må sendes eiendomsskattekontoret innen 12. april.
Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.

Faktura

Fakturamottakeren kan benytte betalingsinformasjonen til å opprette avtalegiro og/eller eFaktura.
Kontonummer det skal betales til er 1050.17.86301.

Ny eier ?

Før hver fakturering kjøres matrikkelsynk, så om du er ny eier og lagt inn i matrikkelen innen faktureringsdatoen så vil de kommunale avgiftene og eiendomsskatten for eiendommen komme til den nye eieren automatisk.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler kommunale gebyrer i tide, må du betale gebyr og forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eigedomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Hvis du ikke kan betale, må du kontakte økonomiavdelingen i Rakkestad kommune før forfall på fakturaen.