Betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut månedlig på samme faktura. Forfall på fakturaen er den 20. hver måned.

Ønsker du kvartalsvis betaling, slik som vi hadde tidligere, kan du ta kontakt med servicekontoret på tlf. 69 22 55 00.

Har du månedlig faktura?

De som har månedlige fakturaer vil ikke få forskudd på vann og avløp før vannmåleroppgjøret er kjørt. 

Forskudd på de tre første månedene kommer på fakturaen som forfaller i mars, slik som de kvartalsvise. Deretter vil forskuddet igjen komme månedlig.

Betalingsløsninger

Rakkestad kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Derfor tilbyr vi nå enda flere digitale betalingsløsninger til alle innbyggere.

En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt i følgende prioriterte rekkefølge:

  1. AvtaleGiro eller eFaktura.
  2. Digital postkasse eller e-post.
  3. Papirfaktura i posten.

AvtaleGiro/eFaktura

15. mai 2022 må man som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura». For å fortsatt kunne motta regninger og faktura som eFaktura, må man akseptere «Ja takk til alle» i sin nettbank. Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du enkelt reservere deg i nettbanken.
 
Hvis man har AvtaleGiro, blir regningen automatisk betalt på forfallsdato. Forutsetter at det er dekning på konto. Man vil bli varslet 7 dager før trekket hvis man har huket for at man ønsker varsel i nettbanken. Hvis man ønsker å motta faktura i tillegg til at den blir trukket automatisk, må man velge eFaktura i tillegg til AvtaleGiro.

Klage på eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan påklages og klagen må sendes eiendomsskattekontoret innen 12. april.
Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.

Dersom du har formuesgrunnlag fra skatteetaten, gjelder særskilte regler.

Ny eier av bolig i Rakkestad kommune?

Før hver fakturering kjøres matrikkelsynk. Er du ny eier og lagt inn i matrikkelen innen faktureringsdatoen vil de kommunale avgiftene og eiendomsskatten for eiendommen komme til den nye eieren automatisk.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler kommunale avgifter i tide, må du betale gebyr og forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eigedomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Hvis du ikke kan betale, må du kontakte økonomiavdelingen i Rakkestad kommune før forfall på fakturaen.