Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk, skal rapporteres og innbetales terminvis (6 terminer) gjennom året.
Som arbeidsgiver skal du sende lønns- og trekkoppgaver på papir innen 20. januar.
Du kan også sende oppgavene på diskett, CD eller på altinn innen 31. januar året etter inntektsåret.
Årsoppgave sender du til skatteoppkreverkontoret.

Terminoppgaver samt lønns- og trekkoppgaver kan leveres på altinn.
Har du spørsmål om hvordan du bruker altinn, kontakter du oss på skatteoppkreverkontoret.