Næringsdrivende kan bestille skatteattest for både skatt og merverdiavgift på ett sted. 

Den nye selvbetjeningsløsning har følgende hovedfunksjonalitet:

  • En felles attest for skatt og merverdiavgift. Attesten kan bestilles:
    • Av bruker selv på Altinn
    • Ved henvendelse til skatteopplysningen
    • Ved henvendelse til kemneren