Elektronisk telling, som også tar for seg slengere og personstemmer (kryss) gjenstår. Dette, sammen med sent inkomne stemmer kan påvirke mandatfordelingen noe. Endelig opptelling er ferdig tirsdag ettermiddag.