På begge møtene deltar

 • Lars Jørstad Nordby, Karbon Agro
 • Anna Katarina Berg, NLR
 • Vibhoda Holten, Sunn jord

De tar for seg følgende temaer

Fangvekster

 • Hvorfor sår vi fangvekster?
 • Når sår vi fangvekster?
 • Hvordan sår vi fangvekster?

Vekstskifte

 • Hva er den positive effekten av vekstskifte?
 • Hvordan planlegge vekstskifte?
 • Utvidet vekstskifte

Ugras

 • Hva forteller ugraset om tilstanden i jorda?
 • Hvilke mottiltak kan være aktuelle?

Følg Jordhelseprosjektet på Facebook!

Jordhelseprosjektet: 
Prosjekteier: Rakkestad Næringsråd.
Støttet av: Viken fylkeskommune, Statsforvalteren, kommunene Aremark, Marker og Rakkestad, bondelagene i de tre kommunene samt Bærekraftfondet til Gjensidige.