Pedagogisk grunnsyn: "Som du vil andre skal være mot deg, slik skal du være mot dem."

Noahs Ark barnehage er en barnehage med særlig formål, det vil si at vi vektlegger de kristne grunnverdiene, som blant annet nestekjærlighet, toleranse og respekt for liv.

Vi har et gjennomgående fokus på barns medvirkning, slik at barna får være med i et aktivt fellesskap, der barns meninger blir tatt på alvor. Det beste barn vet, er å lek.
Personalet i barnehagen ønsker å legge til rette for god og utviklende lek. Vi har også fokus på å skape et rikt og variert språkmiljø. dette er satsningsområder, som omtales mer i barnehagens årsplan

Noahs Ark barnehage_590x385.jpg
 
 
 
Barnehagen har 48 plasser:
  • Mikkel Rev: 24 plasser over 3 år.
  • Nøtteliten: 14 plasser under 3 år.
 
Noahs Ark er privat og eies av Rakkestad Normisjon.
Barnehagens beliggenhet er i Menighetshuset på Holøsåsen, Bergveien 13.
Vi flyttet inn i nye lokaler i 2009, med god plass både ute og inne.
Uteområdet er variert, med litt skog, egen lavvo og akebakke.
Innearealene fremstår også som lyse og hensiktsmessige.