Vi har et gjennomgående fokus på barns medvirkning, slik at barna får være med i et aktivt fellesskap, der barns meninger blir tatt på alvor. Det beste barn vet, er å lek.
Personalet i barnehagen ønsker å legge til rette for god og utviklende lek. Vi har også fokus på å skape et rikt og variert språkmiljø. dette er satsningsområder, som omtales mer i barnehagens årsplan

Noahs Ark barnehage_590x385.jpg

Noahs Ark barnehage har 48 plasser

  • Mikkel Rev: 24 plasser over 3 år.
  • Nøtteliten: 14 plasser under 3 år.

Noahs Ark er privat og eies av Rakkestad Normisjon.

Vi flyttet inn i nye lokaler i 2009, med god plass både ute og inne.
Uteområdet er variert, med litt skog, egen lavvo og akebakke.
Innearealene fremstår også som lyse og hensiktsmessige.

Årsplan

Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagens personale.

Planen skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser (Rammeplan for barnehage 2017). For foreldre er dette et dokument som gir god innsikt i hva barnehagen legger vekt på i det pedagogiske arbeidet.

Årsplanen redigeres hvert år. Er du nysgjerrig på barnehagen vår, se på vår årsplan.