Et godt måltid

 I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede.

 «Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet ditt blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser. Barna deltar i forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeidet.

Måltidene er en viktig del av hverdagen i barnehagen, og gir små og store mulighet til å samles i fellesskap. I Knertitten skal det være en arena for læring, medvirkning, opplevelser, samtale, samhandling og matglede.  

På stor avdeling praktiserer vi "ukens hovmester" hvor barna er med på å bestemme menyen, er delaktig i tilberedningen, dekker bordet, bestemmer bordvers, og ikke minst stolt presenterer menyen for de andre barna og viser dem hvor de skal sitte. På Liten avdeling er de minste delaktige ved å smake, lukte og få hjelpe til. I denne prosessen er vi opptatt av å benevne ulike matvarer slik at språklæring skjer i en naturlig kontekst.

Lise Schau som er matansvarlig, sørger for at vi to ganger i uken har varm mat som er laget av gode råvarer fra bunnen av. I tillegg har vi havregrøt, byggrynsgrøt og ostesmørbrød ukentlig, og vårt eget Knertittenbrød som stekes til frokost to ganger i uken. I tillegg har vi nesten alltid med oss varm mat på tur, og bruker bålpannen i grillhytta flittig.

Vi tilbyr frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid, og alt er inkludert i matpengene!

Det fysiske lekemiljøet

Det fysiske miljøet er en viktig del av læringsmiljøet i barnehagen, og det har stor betydning for barn trivsel og fysisk aktivitet. I Knertitten har vi varierte lekemiljøer med et mangfold av materialer. Vi jobber kontinuerlig gjennom året med å endre lekemiljøet ut ifra hva barna er interessert i, og inkludering og vennskap er fokuset.

Knertitten barnehage har to avdelinger for barn i alderen 1- 6 år

  • Liten avdeling: 1-3 år
  • Stor avdeling: 3-6 år

 

Årsplan

Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagens personale.

Planen skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser (Rammeplan for barnehage 2017).
For foreldre er dette et dokument som gir god innsikt i hva barnehagen legger vekt på i det pedagogiske arbeidet.

Årsplanen redigeres hvert år. Er du nysgjerrig på barnehagen vår, se på vår årsplan.