Læringsverkstedet tror på glede- gjennom lek, musikk, samling, tegning, dansing og alt som skjer gjennom dagen. Glade barn vokser på alle livets områder.

Læringsverkstedet tror på kunnskap, rammer og trygghet.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside, eller du kan besøke oss i Mjørudgata.

Knertitten barnehage.jpg

Knertitten barnehage har to avdelinger for barn i alderen 1-6 år:

  • Liten avdeling: 1-3 år
  • Stor avdeling: 3-6 år

Måltider:
Mat og drikke i Knertitten er et tilbud foreldrene betaler for. Matpenger betales i tillegg til de ordinære betalingssatsene, men på samme giro. Daglig tilbys 3 fullverdige måltider- frokost og formiddagsmat-er hovedsakelig pålegg, brød og melk, hver mandag er det havregrøt til frokost. Noen ganger baker vi brødet selv. Det serveres et varmt måltid en gang i uka. På ettermiddagen serveres frukt/grønnsaker eller yoghurt og et kornprodukt, som knekkebrød. Barnehagen forbereder også "festmat" til bursdager.