Sarpsborgmodellen - hva handler det om?

SarpsborgModellen handler om å forebygger så tidlig som mulig for å hindre generasjonsoverføring av rus - og psykiske problemer.

Her er mer informasjon om modellen.
Metoden handler om å gjøre en tidlig innsats og ikke vente på at symptomer skal utvikle seg.
Enhet kompetansenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune så ofte at barn utviklet de samme problemene som sine foreldre.

I 2013 utviklet vi en ny metode for å forebygge at barn arvet foreldrenes problemer. Tiltakene innebærer en samtidig behandling og forebygging.
Metoden heter SarpsborgModellen.

Dårlig psykisk helse i befolkningen er en av samfunnets største helseutfordringer, derfor er det viktig med forebyggende tiltak. Dette kan på sikt bidra til å jevne ut sosial forskjeller.

Behandling og forebygging fra graviditet

Det forebyggende arbeidet starter tidlig, allerede fra graviditet.
Målet er å gjøre en tidlig, systematisk og langvarig innsats. Barn har det sjeldent bedre enn sine foreldre- dette er grunnen til at vi må jobbe gjennom foreldrene for å kunne hjelpe barna. Barn må få hjelp på bakgrunn av de risikofaktorene som er i livet deres her og nå, før symptomene på psykiske problemer utvikler seg. Samtidige behandling og forebygging både individuelt og i grupper gjør at mødrene blir bedre i stand til å ivareta både seg selv og barna sine.

Dette er Sarpsborgmodellen

Modellen er rettet mot mødre som er gravide eller har småbarn, og samtidig har rusrelaterte problemer og/eller psykiske vansker.

Her er tiltakene:

  • deltagelse i ukentlig mor-barn gruppe
  • mødre intervjues om deres egen oppvekst/barndom og tilknytningserfaringer
  • deltagelse i Circle of Security kurs for foreldre (Trygghetssirkelen)
  • individuell behandling for mødre
  • systematisk veiledning for mødrene