Sarpsborgmodellen - hva handler det om?

SarpsborgModellen handler om å forebygger så tidlig som mulig for å hindre generasjonsoverføring av rus - og psykiske problemer.

Her er mer informasjon om modellen.
Metoden handler om å gjøre en tidlig innsats og ikke vente på at symptomer skal utvikle seg.
Enhet kompetansenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune så ofte at barn utviklet de samme problemene som sine foreldre.

I 2013 utviklet vi en ny metode for å forebygge at barn arvet foreldrenes problemer. Tiltakene innebærer en samtidig behandling og forebygging.
Metoden heter Sarpsborgmodellen.

Dårlig psykisk helse i befolkningen er en av samfunnets største helseutfordringer, derfor er det viktig med forebyggende tiltak. Dette kan på sikt bidra til å jevne ut sosial forskjeller.

Behandling og forebygging fra graviditet

Det forebyggende arbeidet starter tidlig, allerede fra graviditet.
Målet er å gjøre en tidlig, systematisk og langvarig innsats. Barn har det sjeldent bedre enn sine foreldre- dette er grunnen til at vi må jobbe gjennom foreldrene for å kunne hjelpe barna. Barn må få hjelp på bakgrunn av de risikofaktorene som er i livet deres her og nå, før symptomene på psykiske problemer utvikler seg. Samtidige behandling og forebygging både individuelt og i grupper gjør at mødrene blir bedre i stand til å ivareta både seg selv og barna sine.

Dette er Sarpsborgmodellen

Modellen er rettet mot mødre som er gravide eller har småbarn, og samtidig har rusrelaterte problemer og/eller psykiske vansker.

Her er tiltakene:

  • deltagelse i ukentlig mor-barn gruppe
  • mødre intervjues om deres egen oppvekst/barndom og tilknytningserfaringer
  • deltagelse i Circle of Security kurs for foreldre (Trygghetssirkelen)
  • individuell behandling for mødre
  • systematisk veiledning for mødrene

En ny hverdag

Flere spesialister/faggrupper jobber med SarpsborgModellen, dette for å sikre det tverrfaglige perspektivet.
Alle jobber for å fremme en trygg tilknytning mellom mor og barn. Etter tre år med SarpsborgModellen sees det større gevinster enn det kunne forestilles. Mødrene føler seg mer nyttige nå. Ikke bare har de en bedre tilknytning til barnet sitt, flere har også begynt å jobbe og studere igjen. I tillegg til at hverdagen er bedre for disse mødrene, innebærer også SarpsborgModellen en stor sosialøkonomisk besparelse eller gevinst for samfunnet.