Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Alt om Korona

Koronavirus - Rakkestad kommune informerer

Åpner for mer publikum

Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser og gjelder fra kl 12.00 i dag, fredag 21.01.22.

regjeringen_opengraph_image200x200

Grønt nivå i barnehager og skoler fra mandag 24. januar (uke 4)

Fra uke 4 driftes alle barnehager og skoler i Rakkestad på grønt nivå. 

Les mer om trafikklysmodellen for barnehager

Les mer om trafikklysmodellen i skolene

Kriseledelsen behandlet denne saken i dag torsdag 20.01 og begrunner grønt nivå med generelt lavt smittepress i barnehagene og skolene og oppstart av jevnlig testing av alle elever og ansatte i grunnskolen.

For barnehagene anbefales det ikke jevnlig testing av barn under skolealder, kun ved symptomer.

Regjeringen opphevet 15. januar krav om gult nivå i skoler og barnehager. Kommune fikk i oppdrag å vurdere tiltaksnivå. Rakkestad kommune vurderte at det var hensiktsmessig med drift på gult nivå i uke 3 for å få full oversikt over smittesituasjonen.

Regjeringen og helsemyndighetene har i hele pandemien uttalt at barn og unge skal prioriteres og at tiltak rettet mot barn og unge skal være smittevernfaglig forankret og ikke vare lenger enn nødvendig.

Trafikklys_grønt-Pixabay-Clker-Free-Vector_Images

Utlysning - nye tilskuddsmidler til virksomheter i Rakkestad kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak - jan 2022

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 343. 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.
Søknadsfrist er mandag 24. januar 2022. Søk om støtte på Regionalforvaltning.no

Arbeid

93 koronapositive uke 2

Det har vært jevnt høye smittetall hele forrige uke. Det fordeler seg slik, på testdager;

  • Mandag 10.01 - 22
  • Tirsdag  11.01 - 17
  • Onsdag 12.01 - 19
  • Torsdag 13.01 - 13
  • Fredag 14.01  - 22

Mange er bekreftelser på positive hurtigtester. En del er nærkontakter til tidligere smittede og det er jevn spredning i alder. Noen har ukjent smittevei.

De positive påvirker blant annet flere skoler i Rakkestad.

Regjeringen innførte nye regler og anbefalinger gjeldende fra 15.01.

Det er også innført nye krav til isolasjon og karantene.

Koronaforskriften er oppdatert lovverk som er viktig å lese for å finne informasjon. Denne oppdateres ved midnatt for å ta med gjeldende nye regler.

Koronavirus - informasjon

19 koronapositive torsdag 13.01-22

Torsdag fikk vi tilbakemelding om 19 koronapositive. Dette er prøver tatt 12.01. Totalt denne uken har vi fått meldt om 58 koronapositive. Tester tatt torsdag og fredag er ikke med i denne oversikten.

Mange er bekreftelser på positive hurtigtester. En del er nærkontakter til tidligere smittede og det er jevn spredning i alder. Noen har ukjent smittevei.

De positive påvirker blant annet flere skoler i Rakkestad.

Regjeringen innførte nye regler og anbefalinger gjeldende fra 15.01.

Det er også innført nye krav til isolasjon og karantene.

Koronaforskriften er oppdatert lovverk som er viktig å lese for å finne informasjon. Denne oppdateres ved midnatt for å ta med gjeldende nye regler.

Koronavirus - informasjon

Barnehager og skoler fortsetter på gult nivå

Regjeringens tiltakspakke gjeldende fra 15.1 gir kommunene handlingsrom til å definere hvilket trinn i trafikklysmodellen skolene og barnehagene skal driftes etter.

Basert på et økende smittepress med høye smittetall i Rakkestad og fortsatt karantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære har kriseledelsen besluttet å videreføre  driften av barnehager og skoler på gult nivå.

Kriseledelsen vil gjøre ukentlige vurderinger av dette basert på smittesituasjonen i kommunen og bemanningssituasjonen i barnehagene og skolene.

Koronavirus - informasjon

Nye nasjonale koronaråd, regler og anbefaling 

Selv om det er forventet høye smittetall i tiden fremover er det mulig å gjøre noen lettelser i tiltakene for å bekjempe covid-19. Under følger regjeringens presentasjon av de nye tiltakene gjeldende fra 15. januar.

regjeringen_opengraph_image200x200

1307 vaksiner satt så langt i 2022

Vaksinetall frem til og med onsdag 12. januar viser at det er satt 1307 vaksiner så langt i 2022. Det er vaksinert ved 2 steder, vaksinesenteret i aktivitetshuset og i kulturhuset. 

790 ble vaksinert i kulturhuset, resten ved vaksinesenteret.

Vaksine
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |