Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Informasjon for næringslivet

Her finner du link til sider fra Skattedirektoratet og Altinn for næringsdrivende for info om frister osv. 

Koronasituasjonen nå

I tråd med nye føringer fra regjeringen og smittetrykket i Rakkestad gjøres det endringer knyttet til håndtering av koronaviruset.

Koronavirus - informasjon

Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar kl 10.00

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

regjeringen_opengraph_image200x200

Nå kan alle hente selvtester - deles ut i kulturhuset

Rakkestad kommune har fått mange selvtester. Det betyr at vi kan dele ut til alle som vil ha. På grunn av ombygging på servicekontoret deles selvtestene ut i kulturhuset fra uke 6.

Selvtester deles ut i kulturhuset fra mandag 7. februar, og deles ut på hverdager mellom kl 08.00 - 15.30.

Fra mandag kan alle få utdelt selvtester. Du kan hente til deg og din husstand. Maks 10 tester pr person/husstand, forutsatt at smittesituasjon ikke krever at du/dere skal ha flere.

Bedrifter som ønsker tester kan hente 20 selvtester. Ønskes det flere kan henvendelse gjøres til Kåre Kristiansen på telefon 99692991.

Vi tar forbehold om stor pågang og at lageret kan gå tomt.

Selvtest_2_1248x936

Meter'n, munnbind og sunn fornuft - mange lettelser i tiltak gjeldende fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Kveldens pressekonferanse med regjeringen gav ikke uventet mange lettelser, gjeldende fra kl 23.00 i kveld.

Smittesporing blir et personlig ansvar, 1-meteren opprettholdes, krav om bruk av munnbind opprettholdes, isolasjonstid blir 4 dager, fortsatt bekreftende pcr for utvalgte grupper og opphevelse av antallsbegrensninger på arrangementer er noen av de nye reglene og anbefalingene.

Koronavirus - informasjon

Dagens krav om innreisekarantene avvikles, pr. 25.01-22

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

regjeringen_opengraph_image200x200

Testing erstatter smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, pr. 25.01-22

Smittekarantene på 10 døgn for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan erstattes med daglig testing. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar og gjelder også for de som allerede er i karantene og uavhengig av vaksinestatus.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Koronavirus - informasjon

Endringer i rutiner for smittesporing, pr. 24.01-22

Rakkestad kommune gjør endringer i sine rutiner for smittesporing. Det vil ikke lenger være automatikk i at alle som har meldt positive hurtigtester ringes opp av smittesporerne. Endringen består i at de som melder positive hurtigtester mottar en sms med informasjon og lenker til ytterligere informasjon. 

Endringer er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Koronavirus - informasjon

Åpner for mer publikum, pr. 21.01-22

Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser og gjelder fra kl 12.00 i dag, fredag 21.01.22.

regjeringen_opengraph_image200x200

Utlysning - nye tilskuddsmidler til virksomheter i Rakkestad kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak - jan 2022

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 343. 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.
Søknadsfrist er mandag 24. januar 2022. Søk om støtte på Regionalforvaltning.no

Arbeid