Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Alt om Korona

Informasjon for næringslivet

Her finner du link til sider fra Skattedirektoratet og Altinn for næringsdrivende for info om frister osv. 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19, pr. 18.08-21

Stortinget har bevilget 750 millioner kroner i tredje kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 525 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.
Søknadsfrist er mandag 6. september 2021, kl. 23.59.

Arbeid

Pressemelding fra Regjeringen; trinn 4 iverksettes ikke nå, pr. 28.07-21

Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i sin anbefaling bedt regjeringen om å vurdere å utsette trinn 4 i to uker.

regjeringen_opengraph_image200x200

Pressemelding fra Regjeringen; Trinn 4 utsettes - trinn 3 i gjenåpningsplanen justeres, pr. 05.07-21

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.
 Begrunnelsen er blant annet usikkerhet knyttet til smitteutvikling og delta-varianten og vaksineforsyning. Regjeringen gjennomfører likevel enkelte lettelser i nåværende trinn 3 i gjenåpningsplanen.

regjeringen_opengraph_image200x200

Regjeringen åpner for trinn 3 - anbefalinger gjelder umiddelbart, regler fra søndag 20.6 kl 12.00

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand. 

De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Nedenfor har vi listet opp de ulike tiltakene og hvilke regler som gjelder,

Les hele pressemeldingen her 

Les innholdet i plan for gjenåpning her

regjeringen_opengraph_image200x200

Lokal forskrift videreføres ikke - oppfordrer til fortsatt bruk av munnbind, pr. 10.05-21

Kriseledelsen behandlet fredag videreføring av lokal forskrift etter 10. mai. Basert på smittesituasjonen i Rakkestad og i kommunene rundt oss ble det vedtatt å ikke videreføre forskriften.

I Rakkestad er det nå det nasjonale tiltaksnivået som gjelder. Les hvilke regler for arrangementer og sammenkomster som gjelder. 

Ordfører Karoline Fjeldstad er klar i sin oppfordring til rakstingene om fortsatt å bruke munnbind og ikke ha store, private samlinger, holde avstand og ha god håndhygiene. Og, ikke minst, vær hjemme hvis du har symptomer på covid-19 og test deg.

Koronavirus - informasjon

Hvor mange kan vi være? En oversikt over antall på arrangementer og sammenkomster!, pr. 07.05-21

Rakkestad kommune er omfattet av nasjonalt tiltaksnivå. Det betyr at vi kan åpne noe mer opp for besøk og arrangementer, men fortsatt må vi overholde ganske strenge regler.

Nedenfor er de viktigste punktene ramset opp. Merk at det nå er kommet egne unntaksbestemmelser for vaksinerte og de som har hatt koronavirus siste 6 måneder.

For ytterligere informasjon er disse sidene viktige:

Regjeringen.no

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Covid-19 forskriften

Ungdomsfest
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8