Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Digital timebestilling av koronavaksine og koronatest

Informasjon for næringslivet

Her finner du link til sider fra Skattedirektoratet og Altinn for næringsdrivende for info om frister osv. 

Endringer i tiltaksnivå A - blomsterbutikker kan holde åpent

Helse- og omsorgsdepartementet gjør en endring i koronaforskriftens 16b, som omhandler stenging av virksomheter på tiltaksnivå A. Blomsterbutikker med fast utsalgssted, et areal som ikke overstiger 250 kvm og har en omsetning som i all hovedsak består av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet kan nå holde åpent.

Endringen trer i kraft ved midnatt onsdag 15.05.21.

Det er også gjort en mindre endring for universiteter, høyskoler og fagskoler.

Les hele pressemeldingen her ►

Utlysning - ny støtteordning til lokale virksomheter – søknadsfrist 21.04.21

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene for å kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Rakkestad kommune ble tildelt 1 900 000 kroner av denne støtteordningen. Hensikten med tilskuddet er at kommunene skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Eksempelbilde arbeid

Rakkestad sin henvendelse om endret tiltaksnivå ble ikke tatt til følge

Statsforvalteren i Viken meddelte Rakkestad kommune at den, sammen med 19 andre kommuner i Viken, fortsatt skulle være omfattet av tiltak etter covid-19 forskriftens nivå A. Rakkestad kommune ønsket selv en innplassering på tiltaksnivå B.

Vedtaket var fattet av Helse- og omsorgsdepartementet etter innspill fra Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Rakkestad kommune gjorde en henstilling til Statsforvalteren i etterkant og ønsket en ny vurdering og nedflytning til nivå B.

Statsforvalteren sendte henvendelsen videre til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Søndag kom tilbakemeldingen hvor beskjeden var at vedtaket om tiltaksnivå A ble opprettholdt.

- Vi forholder oss til informasjonen fra Statsforvalteren. Nå er det viktig at vi står sammen de neste 2 ukene og gjør gode smittevernfaglige vurderinger slik at vi fortsetter det gode arbeidet vi har gjort i lang tid nå.

Koronavirus - informasjon

Regjeringen forlenger 5A-tiltakene i Rakkestad til og med søndag 25. april, pr.10.04-21

Regjeringen videreførte i dag tiltak etter kapittel 5A for deler av kommunene i Viken. Rakkestad er en av kommune som fortsatt er regulert av de strenge tiltakene.

I disse kommunene videreføres tiltaksnivå A: Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

I disse kommunene blir tiltaksnivået nedjustert fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B:
Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker.

I disse kommunene avsluttes de regionale tiltakene: Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken samt Gran kommune i Innlandet.

Koronavirus - informasjon

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen, pr. 07.04-21

Statsminister Erna Solberg beskrev på dagens pressekonferanse hvordan Regjeringen ser for seg at samfunnet kan åpne opp igjen.

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

regjeringen_opengraph_image200x200

Tiltakene i Viken gjelder til og med 11. april, pr. 06.04-21

Regjeringen forlenget i påsken de generelle nasjonale smittevernstiltakene til å gjelde til og med 14. april.

For Rakkestad, og de andre kommunene i Viken, som er omfattet av tiltakene i forskriftens kapittel 5A, gjelder tiltakene som tidligere oppsatt til og med søndag 11. april.

På bakgrunn av innspill fra kommunene i Viken vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gi sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet mot slutten av uken.

Informasjon om nye tiltak/tiltaksnivå i Rakkestad (og Viken) etter 11.4 tror vi foreligger torsdag eller fredag.

Koronavirus - informasjon

Nasjonale regler for ventekarantene, 27.03-21

Karantene er viktig for å begrense smittespredningen og holde samfunnet åpent. I dag varierer de lokale anbefalingene om ventekarantene, og ordningen praktiseres ulikt mellom kommuner. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører derfor helse- og omsorgsdepartementet nasjonale regler for personer i ventekarantene.

regjeringen_opengraph_image200x200

Korona; disse tiltakene gjelder i Rakkestad nå, pr. 11.03-21

Regjeringen la ikke frem nye tiltak på sin pressekonferanse tirsdag 9. mars, men advarte samtidig om at smittetallene må ned. Det ble varslet strengere nasjonale tiltak hvis R-tallet (reproduksjonstallet) forblir på 1,3 eller høyere.

Rakkestad kommune fortsetter å følge nasjonale regler og retningslinjer og beholder smitteverntiltakene på samme nivå som nasjonale regler og retningslinjer. Vi må samtidig være forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt. 

Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene. 

2021_02_23_nasjonale-tiltak_16-9_1280x720
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7