EE-avfall

    EE-avfall_ikon EE-avfall_elektronikk_ikon EE-avfall_hvitevarer_ikon

EE-avfall er alle elektroniske produkter som går på strøm eller batteri. Eksempler på EE-avfall er mobiltelefoner, lyspærer, blinkesko, kjøleskap osv. Riktig levering av EE-avfall er nødvendig for en sikker og miljøvennlig avfallshåndtering.

EE-avfall kan også leveres tilbake til butikker som selger produktene. Det er ikke krav om at man må kjøpe nye produkter for å levere EE-avfall, og EE-avfallet må ikke ha vært kjøpt i den butikken du leverer det til.

Det er gratis for privatpersoner å levere EE-avfall på Kopla.    

Farlig avfall

 Farlig-avfall-ikon Farlig-avfall_malings-og-oljerester_ikon Farlig-avfall_batterier_ikon Farlig-avfall_lyspærer-lysstoffrør_ikon

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Riktig levering av farlig avfall er nødvendig for en sikker og miljøvennlig avfallshåndtering. Eksempler på farlig avfall er maling- og oljerester, brannslukkere, plantevernmidler, gassbeholdere og løsemidler. Lyspærer, lysstoffrør, batterier og bilbatterier er også farlig avfall.

Alle som leverer farlig avfall har en informasjonsplikt. Ta kontakt med ansatte på anlegget når du skal levere farlig avfall, slik at vi kan sortere dette best mulig. 

Det er gratis for privatpersoner å levere farlig avfall på Kopla.

Papp- og papiravfall

Papp-og-papiravfall_papp_ikon Papp-og-papiravfall_papir_ikon Papp-og-papiravfall_drikkekartong_ikon
I container for papp- og papiravfall kan du levere papp, papir og drikkekartong til gjenvinning.

Metall

  Metall_ikon Metall_stekepanne_ikon 

I container til metall kan du levere sykler, gressklippere, griller og andre ting av metall til gjenvinning.

Trevirke

Trevirke_ikon

I container til trevirke kan du levere rent trevirke, malt trevirke og oljet trevirke. Sponplater, parkett, panel og møbler av tre kan også kastes i containeren.

Containeren skal ikke inneholde MDF-plater eller impregnert trevirke.

 

Impregnert trevirke

Trevirke-impregnert_ikon

Impregnert trevirke er behandlet for å bedre motstå temperatur, vær og vind. Trevirket kan være impregnert med kreosot, salter av tungmetaller (CCA-impregnert), kobber (CU-impregnert) eller lignende.

Ta kontakt med ansatte på anlegget om du er usikker på om trevirket er impregnert eller ikke.

Impregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige stoffer, i tillegg til at asken kan være svært giftig.

Det er gratis for privatpersoner å levere impregnert trevirke på Kopla.

Restavfall

Restavfall_ikon Restavfall_ikon-2

I container for restavfall kan du kaste utsortert grovavfall, som møbler, tepper, leker, MDF-plater, plastartikler og isopor.

Porselen

Porselen_wc_ikon Porselen_ikon

I container til porselen kan du kaste ren porselen, som f.eks: service, kopper, klosetter og servanter.

Hageavfall

Hageavfall_ikon

Her kan du kaste organisk avfall fra hagen. Avfallet skal ikke inneholde store røtter eller stammer over 15cm i diameter.

Gips

      Gips_ikon

I denne containeren kan du kaste gips til materialgjenvinning. Gipsen skal være fri for store beslag og festemidler, men kan inneholde rester av skruer o.l.

PCB-ruter og Klorparafinruter

PCB-ruter-og_klorparafinruter_ikon

Isolerglass med PCB og Klorparafiner er ruter produsert mellom 1965 – 1990. Disse rutene inneholder miljøgifter i forseglingen mellom glass og ramme. Lever ruten hel, med ramme.

Ta kontakt med ansatte på anlegget når du skal levere ruter.

Det er gratis for privatpersoner å levere PCB-ruter og Klorparafinruter på Kopla.

Rene masser

Rene-masser_Fyllmasse_ikon Rene-masser_Armeringsjern_ikon Rene-masser_ren-betong_ikon

På Kopla sorteres rene masser fra husholdninger som:

  • Fyllmasser (ren stein og jord)
  • Ren betong (uten maling, lim eller puss)
  • Ren betong med armeringsjern (uten maling lim eller puss)
  • Betong med rester av maling, lim eller puss

Ta kontakt med ansatte på anlegget når du skal levere rene masser