Aks - skulpturen i rundkjøring Bergenhus

Skulpturen er råkilt på alle sider i ett stykke grå granitt. Råkilt betyr at den er ubearbeidet flate med kilemerker. Relieffet er hugget inn på begge sider, en positiv og negativ side. Den ene siden er konveks og den andre konkav.

Det vil si at relieffet er hugget inn som et høyt og et lavt relieff