Om oss

Ett av tilbudene gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten er:

 • Måling av vekt og lengde
 • Kartlegging av kosthold
 • Råd og veiledning tilpasset hvert barn og hver familie

Ved vurdering av vekt og lengde/høyde anbefales det å bruke vekstkurver basert på Verdens helseorganisasjons vekststandard fra 2006. Ved kartlegging, råd og veiledning benyttes Helsedirektoratets anbefalinger og kostverktøyet  som er utviklet spesielt for familier som har ett eller flere barn med overvekt og fedme, og for helsepersonell som jobber med overvekt.

Friskliv for barn består av engasjerte fagpersoner som helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Vi bidrar med kunnskap, kompetanse og støtte til endring av levevaner, og tilbyr oppfølging inntil to år. Helsesykepleier vil ta kontakt med foreldre som har barn som står i fare for å utvikle overvekt, eller har fedme. Foreldre som ønsker informasjon om tilbudet, eller hjelp til endring av levevaner kan også ta direkte kontakt med sin faste helsesykepleier.

Målgruppe

Friskliv for barn er i hovedsak et tilbud til foreldre som har barn mellom 4 og 8-9 år. I denne perioden er det følgende måletidspunkter:

 • 4 års konsultasjon
 • 1. trinn
 • 3. trinn

Alle foreldre kan imidlertid ta kontakt, hvis de ønsker hjelp og støtte til endring av levevaner

Fakta om overvekt og fedme

Årsaker til overvekt

Overvekt og fedme er et sammensatt problem, som skyldes et langvarig energi (kalori) - overskudd forårsaket av et samspill mellom kroppslige, psykiske og miljømessige faktorer. Kort oppsummert:

 • Energioverskudd over tid.
 • Arv.
 • Medisinske årsaker.

Det finnes mange myter og misforståelser som har med fedme hos barn og unge å gjøre. Her har Kostverktøyet samlet ti aktuelle myter og misforståelser om barnefedme. 

Hvor tidlig bør man forebygge overvekt?

 • Grunnlaget for gode matvaner legges i barneårene, og er viktig for normal vektutvikling
 • Jo yngre barnet er når overvekt og fedme oppdages, jo større sjanse er det for å lykkes 
 • Endring av kostholdsvaner har vist seg å være mest effektiv – riktig type mat, passelige porsjoner og regelmessige måltider
 • Små endringer i hverdagen kan på sikt utgjøre en stor forskjell

Hvorfor behandle barn med overvekt?

 • Uten endring vil graden av overvekt øke
 • Barn nyttiggjør seg behandling av overvekt bedre enn voksne
 • Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalder
 • Barnefedme gir økt risiko for flere psykiske og somatiske lidelser, samt sosial deltakelse
 • For barnet er det ofte de sosiale og psykiske plagene som er mest fremtredende
 • Behandling gir flere fordeler, som eks redusert risiko for livsstilssykdommer og bedre livskvalitet
 • Kilde: Kostverktøyet.no

 Les mer om årsaker til barnefedme i Nasjonal faglig retningslinje for "Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge s. 18-24.