Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Tilbud fra kommunens tjenester

Via Psykisk helsearbeid og rustjenesten 

 • Innføringskurs (Introduksjonskurs til god psykisk helse)
 • Turgruppe
 • KID (Kurs i mestring av depresjon)
 • KIB (Kurs i mestring av belastning)
 • NADA (Øreakupunktur)
 • Miljøgruppa (Arbeid ute/inne/sysselsetting)
 • DU (Depresjonsmestring for ungdom)
 • Sarpsborgmodellen (Tilbud rettet mot familie/generasjonsoverføringer, psykisk helse)
 • Trimmen v/ OASEN (Trimgruppe i samarbeid med fysioterapeut)

Via Fysio- og ergoterapitjenesten

 • Fallforebyggende grupper
 • Åpen dør hos fysioterapeut (barn fra 0-16 år)
 • Forebyggende hjemmebesøk (80+) fra hverdagsmestringsteamet

Via Helsestasjonen

Via Rakkestad Frivilligsentral

 • Gågruppe
 • Carpet Bowls
 • Seniordans
 • Fredagslunsj og trening med fysioterapeut
 • Næringsrikt middagstilbud (hver onsdag)

Via Hjemmebaserte tjenester (Tjenester til deg som bor hjemme)

 • Forebyggende hjemmebesøk (80+) fra hverdagsmestringsteamet