Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Koronavirus - Rakkestad kommune informerer

Smitte oppdaget etter gudstjeneste på Holøsåsen menighetshus søndag 23. januar

Det er oppdaget koronasmitte etter gudstjeneste i Holøsåsen menighetshus søndag 23. januar. Vi ber alle som var til stede på gudstjenesten om å følge med på egen helsetilstand og holde seg hjemme og teste seg hvis symptomer oppstår.

Andre som var til stede, men er uten symptomer, kan også teste seg hvis ønskelig.

Hurtigtester fås utlevert ved servicekontoret.

Menighetshuset på Holøsåsen Foto Rakkestad sokn

Dagens krav om innreisekarantene avvikles, pr. 25.01-22

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

regjeringen_opengraph_image200x200

Testing erstatter smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, pr. 25.01-22

Smittekarantene på 10 døgn for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan erstattes med daglig testing. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar og gjelder også for de som allerede er i karantene og uavhengig av vaksinestatus.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Koronavirus - informasjon

133 koronapositive uke 3, pr. 24.01-22

Det har vært jevnt høye smittetall hele forrige uke. Det fordeler seg slik, på testdager;

  • Mandag 17.01 - 35
  • Tirsdag  18.01 - 37
  • Onsdag 19.01 - 14
  • Torsdag 20.01 - 21
  • Fredag 21.01  - 26

Mange er bekreftelser på positive hurtigtester. En del er nærkontakter til tidligere smittede og det er jevn spredning i alder. Noen har ukjent smittevei.

De positive påvirker blant annet flere skoler i Rakkestad.

Regjeringen innførte nye regler og anbefalinger gjeldende fra 15.01.

Det er også innført nye krav til isolasjon og karantene.

Rakkestad kommune gjorde endringer i smittesporing forrige uke.

Koronaforskriften er oppdatert lovverk som er viktig å lese for å finne informasjon. Denne oppdateres ved midnatt for å ta med gjeldende nye regler.

Koronavirus - informasjon

Endringer i rutiner for smittesporing, pr. 24.01-22

Rakkestad kommune gjør endringer i sine rutiner for smittesporing. Det vil ikke lenger være automatikk i at alle som har meldt positive hurtigtester ringes opp av smittesporerne. Endringen består i at de som melder positive hurtigtester mottar en sms med informasjon og lenker til ytterligere informasjon. 

Endringer er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Koronavirus - informasjon

Åpner for mer publikum, pr. 21.01-22

Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser og gjelder fra kl 12.00 i dag, fredag 21.01.22.

regjeringen_opengraph_image200x200

Grønt nivå i barnehager og skoler fra mandag 24. januar (uke 4)

Fra uke 4 driftes alle barnehager og skoler i Rakkestad på grønt nivå. 

Les mer om trafikklysmodellen for barnehager

Les mer om trafikklysmodellen i skolene

Kriseledelsen behandlet denne saken i dag torsdag 20.01 og begrunner grønt nivå med generelt lavt smittepress i barnehagene og skolene og oppstart av jevnlig testing av alle elever og ansatte i grunnskolen.

For barnehagene anbefales det ikke jevnlig testing av barn under skolealder, kun ved symptomer.

Regjeringen opphevet 15. januar krav om gult nivå i skoler og barnehager. Kommune fikk i oppdrag å vurdere tiltaksnivå. Rakkestad kommune vurderte at det var hensiktsmessig med drift på gult nivå i uke 3 for å få full oversikt over smittesituasjonen.

Regjeringen og helsemyndighetene har i hele pandemien uttalt at barn og unge skal prioriteres og at tiltak rettet mot barn og unge skal være smittevernfaglig forankret og ikke vare lenger enn nødvendig.

Trafikklys_grønt-Pixabay-Clker-Free-Vector_Images