Søknadsskjema kulturmidler

Det er mulig for lag og foreninger å søke tilskudd for:

  • Arrangement
  • Aktiviteter
  • Lederutdanning
  • Tiltak som gir opplevelser for innbyggerne våre.
  • Større utstyrsanskaffelser
  • Nærmiljøtiltak
  • Drift
  • Vedlikehold av foreningshus og anlegg

    Barn og unge er prioritert, men også utadrettet kulturvirksomhet er viktig.