Det er mulig for lag og foreninger å søke tilskudd for:

  • Arrangement
  • Aktiviteter
  • Lederutdanning
  • Tiltak som gir opplevelser for innbyggerne våre.
  • Større utstyrsanskaffelser
  • nærmiljøtiltak
  • drift
  • vedlikehold av foreningshus og anlegg

Summen som deles ut er avhengig av kommunestyrets vedtak i budsjettet. Dessuten er det retningslinjer for prioriterte tiltak.
Barn og unge er prioritert, men også utadrettet kulturvirksomhet er viktig.